Thông báo của Ban tổ chức Lễ hội âm nhạc đường phố và Phố đi bộ đường Nguyễn Sinh Cung

Đăng ngày 29/04/2023

Vì điều kiện thời tiết không thuận lợi nên kế hoạch tổ chức Phố đi bộ tại đường Nguyễn Sinh Cung và Lễ hội âm nhạc đường phố tối nay: Thứ 7, ngày 29/4/2023 tạm hoãn.
Các chương trình của Lễ hội âm nhạc đường phố và Phố đi bộ đường Nguyễn Sinh Cung sẽ được tổ chức bắt đầu vào tối thứ 7, ngày 06/05/2023
Thành thật cáo lỗi với nhân dân và du khách gần xa
Ban tổ chức Lễ hội âm nhạc đường phố và Phố đi bộ TX Cửa Lò kính báo
BTC Lễ hội âm nhạc đường phố