Thị xã Cửa Lò: Tổng kết 10 năm thực hiện đề án xây dựng và phát triển đời sống văn hoá

Đăng ngày 28/03/2014

 

Sau 10 năm triển khai thực hiện đề án xây dựng và phát triển đời sống văn hoá, Cửa Lò đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: kinh tế xã hội phát triển, đời sống vật chất tinh thần ngày càng được nâng cao, tỷ lệ gia đình văn hoá đạt 90%, 75% khối đạt văn hoá, 100% khối có nhà văn hoá, 100% phường có thiết chế văn hoá, thông tin, thu nhập bình quân đầu người trên 33 triệu đồng/người/năm, hộ nghèo còn 8,3% theo tiêu chí mới.

Trong giai đoạn 2012-2015, Thị xã Cửa Lò cũng đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển đời sống văn hóa trong đó chú trọng xây dựng con người, gia đình, cơ quan, cộng đồng dân cư Cửa Lò có lối sống phù hợp với đô thị du lịch biển. Để đạt được mục tiêu trên, Thị xã cũng đã tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị, phường xã có liên quan

Dịp này, UBND Thị xã Cửa Lò đã trao tặng giấy khen cho 19 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện đề án xây dựng và phát triển văn hóa giai đoạn 2002 – 2012./.

Theo: Mỹ Hạnh