Thị xã Cửa Lò: Thăm, tặng quà Tết các đối tượng chính sách và người nghèo

Đăng ngày 28/03/2014

 

Dịp này toàn TX Cửa Lò có gần 4,260 ngàn đối tượng thuộc diện chính sách, người có công với cách mạng, diện hộ nghèo và cận nghèo, đối tượng xã hội được Trung ương, tỉnh và TX Cửa Lò tặng quà Tết, với tổng số tiền và quà trị giá gần 689 triệu đồng, mỗi suất quà từ 100 ngàn- 400 ngàn đồng. Trong đó ngân sách trung ương là 356,4 triệu đông; ngân sách tỉnh gần 136 triệu đồng và ngân sách TX 197 triệu đồng. Ngoài ra phần quà xã hội hóa gồm 208 suất, tổng giá trị 64 triệu đồng. Đồng thời TX Cửa Lò cũng đã tiếp nhận và cấp phát 47 tấn gạo cứu đói cho các hộ nghèo trên địa bàn kịp thời và đúng đối tượng.

Đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực, thể hiện truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, lá lành đùm lá rách của người Việt Nam, thể hiện sự quan tâm của Đảng và nhà nước đối với các đối tượng chính sách, người nghèo… trên địa bàn TX Cửa Lò đón Tết vui xuân đầm ấm.

Theo: Thanh Bình