Thị xã Cửa Lò tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về cải cách TTHC, phục vụ người dân, doanh nghiệp

Đăng ngày 15/09/2022

Sáng 15/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị chuyên đề về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp. Tại điểm cầu thị xã Cửa Lò do đồng chí Hoàng Văn Phúc – Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì. Đại diện các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND thị xã, Công an Cửa Lò, Chi cục thuế khu vực Bắc Vinh, Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Cửa Lò, Bưu điện, Điện lực, Bảo hiểm xã hội, trưởng các đơn vị viễn thông trên địa bàn thị xã cùng dự. Đây cũng là hội nghị trực tuyến đầu tiên nối tới điểm cầu của các phường ở thị xã Cửa Lò.

Hội nghị đã đánh giá một cách tổng thể, khách quan, toàn diện, sâu sắc các nhiệm vụ được triển khai về thúc đẩy cải cách TTHC và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp thời gian qua của Chính phủ và chính quyền các cấp; kết quả đạt được, những việc chưa làm được; chỉ rõ nguyên nhân, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan và bài học kinh nghiệm; đề ra định hướng, giải pháp và nhiệm vụ cụ thể từ nay đến cuối năm 2022 và những năm tiếp theo, bảo đảm thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế nhằm triển khai có hiệu quả, thực chất công tác này. Trong đó, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh yêu cầu chuyển đổi số trong cải cách hành chính, tiến tới xây dựng Chính phủ số, phát triển kinh tế số, xã hội số, công dân số.

                                                                  Hữu Lương – Ngọc Ánh