Cửa Lò tập huấn quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

Đăng ngày 22/03/2017

Sáng 22/3, UBND TX Cửa Lò tổ chức tập huấn công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm cho các thành viên ban chỉ đạo an toàn thực phẩm thị xã; lãnh đạo UBND 7 phường, Trung tâm Y tế và các Trạm Y tế.

tap-huan-2

Toàn cảnh lớp tập huấn

tap-huan

Trong thời gian một buổi, các học viên được truyền đạt những nội dung trọng tâm về triển khai QĐ số 61/2016/QĐ-UBND ban hành quy định phân công trách nhiệm và phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn tình Nghệ An; Các hoạt động cụ thể, tập huấn giấy xác nhận kiến thức ATTP, cấp giấy xác nhận kiến thức ATTP, giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP, thanh kiểm tra ATTP- lĩnh vực y tế và lĩnh vực kinh tế; trách nhiệm của UBND thị xã, các ngành, UBND các phường khi xẩy ra sự cố về ATTP trên địa bàn.

anh-3-kiem-tra-quy-trinh-che-bien-thuc-pham-theo-nguyen-tac-mot-chieu

Kiểm tra ATVSTP tại nhà hàng ăn uống

Cũng tại lớp tập huấn, các học viên thảo luận và có nhiều ý kiến phản ánh, kiến nghị cách giải quyết về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác quản lý an toàn thực phẩm tại địa phương. Những ý kiến và kiến nghị đã được phòng y tế và phòng kinh tế thị xã giải đáp, hướng dẫn.

anh-6-kiem-tra-nguon-goc-xuat-xu-va-chat-luong-cac-loai-hai-san-o-cho-dau-moi-hai-san-cua-lo

Kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng các loại hải sản ở chợ đầu mối  Hải sản Cửa Lò

Đây là một hoạt động thường xuyên, hàng năm nhằm góp phần nâng cao kiến thức và kỹ năng cho cán bộ chuyên trách từ thị xã trên đến phường trên địa bàn thị xã./.

Thanh Bình