Thị xã Cửa Lò: Phát động tết trồng cây đầu xuân Nhâm Thìn 2012

Đăng ngày 28/03/2014

 

Dự lễ phát động có đông đủ lãnh đạo Thị ủy, HĐND, UBND, UBMT TQ, các tổ chức đoàn thể, cơ quan, đơn vị, trường học, lực lượng vũ trang thị xã và cán bộ nhân dân các phường. Sau khi nêu rõ ý nghĩa của tết trồng cây, thị xã Cửa Lò đã thông qua kế hoạch và phân công nhiệm vụ trồng cây cho các địa phương, cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn. Theo đó, toàn thị xã phấn đấu trồng mới khoảng 10 ngàn cây phân tán, trong đó mỗi phường trồng 1000 cây xanh.

Sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo và cán bộ, học sinh nhân dân thị xã đã tiến hành trồng một số cây phân tán dọc trục đường 15 và một số cơ quan, đơn vị, trường học. Ngoài ra. Thị xã còn chỉ đạo các địa phương đơn vị tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân trong việc trồng và bảo vệ cây xanh nhằm tạo môi trường, cảnh quan khu du lịch Cửa Lò ngày thêm xanh, sạch, đẹp.

Theo: Hữu Lương