Thị xã Cửa Lò: Năm 2010 thu hút được 185 tỷ đồng để phát triển cơ sở hạ tầng du lịch

Đăng ngày 23/03/2014

 

Thị xã đã cho lập quy hoạch nhiều điểm du lịch quan trọng với tổng kinh phí hàng trăm tỷ đồng làm điểm nhấn như: Khu du lịch 17 ha của Công ty đầu tư phát triển tập đoàn dầu khí Nghệ An; Khu du lịch 20 ha của tập đoàn đầu tư dịch vụ thương mại Minh Anh; Khu du lịch Đảo Lan Châu của Công ty thương mại dầu khí Nghệ An, triển khai chương trình hành động phát triển du lịch biển đảo theo quy hoạch của tỉnh. Hàng năm tranh thủ nguồn vốn đầu tư của Trung ương, Tỉnh, Thị xã đều bố trí nguồn vốn gần 600 tỷ đồng để xây dựng 51 công trình phục vụ du lịch và an sinh xã hội, trong đó chỉ đạo chọn xây dựng hoàn thiện một số công trình trọng điểm để chào mừng Đại hội Đảng bộ Thị xã lần thứ IV.

Ngoài ra, các dự án của các doanh nghiệp có quy mô lớn xây dựng từ các năm trước đã đưa vào sử dụng và đang tiếp tục đầu tư xây dựng các hạng mục mới. Thỡ đặc biệt trong năm 2010 đã có các dự án thu hút đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng du lịch và hạ tầng kỹ thuật phục vụ du lịch với số tiền 185 tỷ đồng./.

Theo: Thanh Bình