Thị xã Cửa Lò kiểm tra tiến độ xây dựng khu dân cư kiểu mẫu tại khối Hải Giang 2 phường Nghi Hải

Đăng ngày 08/12/2023

Sáng ngày  7/12, Đoàn kiểm tra kết quả và tiến độ xây dựng khu dân cư kiểu mẫu thị xã do ông Hoàng Văn Phúc – Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tại khối Hải Giang 2 phường Nghi Hải. Cùng đi có các đ/c phó đoàn và thành viên là trưởng các phòng, ban ngành UBND Thị xã.

Thực hiện Kế hoạch xây dựng khu dân cư kiểu mẫu năm 2023 trên địa bàn Thị xã Cửa Lò, phường Nghi Hải đã lựa chọn đơn vị khối Hải Giang 2 làm điểm xây dựng.

Sau khi kiểm tra thực tế tại khối Hải Giang 2 – đơn vị điểm xây dựng khu dân cư kiểu mẫu của phường Nghi Hải, đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN phường Nghi Hải để nghe địa phương báo cáo kết quả và tiến độ quá trình thực hiện Kế hoạch xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Đối với 8 tiêu chí để xây dựng khu dân cư kiểu mẫu như: Đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật, kinh tế, văn hóa – giáo dục – y tế, vệ sinh môi trường – an toàn thực phẩm, vườn và nhà ở gia đình, các tiêu chí về đời sống tinh thần và hệ thống chính trị và an ninh trật tự xã hội…cần phải tập trung thực hiện tốt.

Kết thúc buổi kiểm tra, đồng chí Hoàng Văn Phúc – Phó Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu các phòng chuyên môn phối hợp với UBND phường Nghi Hải rà soát, hoàn thiện xây dựng và bổ sung một số hạng mục còn thiếu đảm bảo yêu cầu. Đề nghị UBND phường Nghi Hải  trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc báo cáo lãnh đạo UBND thị xã để chỉ đạo kịp thời đồng thời hoàn thiện hồ sơ trình công nhận khu dân cư khối Hải Giang 2 phường Nghi Hải là khu dân cư kiểu mẫu để xem xét phê duyệt.

Mỹ Hạnh