Thị xã Cửa Lò kiểm tra kết quả, tiến độ xây dựng khu dân cư kiểu mẫu 

Đăng ngày 07/12/2023

Thực hiện Quyết định số  2230, ngày 16/10/2023 của UBND thị xã Cửa Lò, sáng ngày 7/12, Đoàn kiểm tra kết quả và tiến độ xây dựng khu dân cư kiểu mẫu thị xã do ông Nguyễn Quang Tiêu – Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã dẫn đầu đã tiến hành kiểm tra một số phường trên địa bàn.
Tại phường Nghi Hương, sau khi kiểm tra thực tế ở khối Vĩnh Tiến  – Khối được chọn làm điểm, Đoàn đã có buổi làm việc với UBND phường.
Chiều cùng ngày, Đoàn tiếp tục kiểm tra thực tế tại khối 4 và làm việc với UBND phường Nghi Thu.
Quả kiểm tra các khối được chọn làm điểm cơ bản đảm bảo các tiêu chí đề ra, nhất là  tiêu chí về đường giao thông, mương thoát nước, điện chiếu sáng, hệ thống cây xanh, vệ sinh môi trường, nhà văn hóa sạch đẹp, khang trang, thực hiện tốt nếp sống văn minh, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng cao…
Sau khi địa phương báo cáo kết quả và tiến độ thực hiện Kế hoạch xây dựng Khu dân cư kiểu mẫu, các thành viên trong Đoàn kiểm tra cũng như đại diện các phường đã có một số ý kiến làm rõ nguyên nhân đạt được và khó khăn,  hạn chế trong quá trình triển khai. Đồng thời kiến nghị một số vấn đề để địa phương thực hiện Kế hoạch trên đạt kết quả cao hơn trong thời gian tới.
Kết luận buổi kiểm tra, ông Nguyễn Quang Tiêu – Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã đánh giá cao những kết quả mà khối Vĩnh Tiến phường Nghi Hương cũng như khối 4 phường Nghi Thu đã đạt được. Theo đó các phường đã huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc, phát huy tốt tinh thần đoàn kết toàn dân tộc; Đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu một cách cụ thể, sát với thực tế địa phương. Mặt khác, tranh thủ được các nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng, từng bước hoàn thiện thiết chế văn hóa, thể thao đồng bộ. Phó Chủ tịch UBND thị xã đề nghị UBND  2 phường bổ sung đầy đủ thông tin,  số liệu và có sự so sánh hiện tại với trước khi triển khai kế hoạch để có nhìn nhận, đánh giá một cách chính xác nhất. Cần quan tâm đến mỹ quan đô thị, tiếp tục chỉ đạo, động viên nhân dân xây dựng tường rào sạch đẹp. Đặc biệt, khắc phục, bổ sung kịp thời những hạn chế và phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí để thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra, vừa góp phần xây dựng thị xã Cửa Lò xứng tầm đô thị du lịch biển văn minh, hiện đại
Hữu Lương  – Ngọc Ánh – Tạ Nhật