Thị xã Cửa Lò: Kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm

Đăng ngày 26/03/2014

 

Đoàn đã đến kiểm tra các ki ốt kinh doanh du lịch dọc bãi biển, là nơi tập trung ăn uống của hàng vạn du khách khi về đây vui chơi nghỉ dưỡng, vì vậy công tác VSATTP phải được đặt lên hàng đầu. Nhờ được tập huấn thường xuyên liên tục trước mùa du lịch cho nên trong quá trình kiểm tra về điều kiện vệ sinh cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ, điều kiện về con người của các ki ốt thì chất lượng về VSATTP cũng như các quy định của nhà nước về đảm bảo VSATTP đã được các chủ ki ốt thực hiện rất tốt. Đây là một trong những hoạt động nhằm đảm bảo chất lượng VSATTP và hạn chế đến mức thấp nhất các vụ ngộ độc xảy ra trên địa bàn Thị xã Cửa Lò trong mùa du lịch 2012. Dự kiến trong mùa du lịch này đoàn kiểm tra liên ngành cũng sẽ tiến hành kiểm tra 100% các cơ sở chế biến, kinh doanh thực phẩm và góp phần làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho du khách khi về với Cửa Lò.
.

Theo: Mỹ Hạnh