Thị xã Cửa Lò khai mạc khám sức khỏe nghĩa vụ Quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024

Đăng ngày 11/12/2023

Dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Quang Tiêu – Ủy viên BTV Thị ủy,  Phó Chủ tịch  UBND thị xã; Thượng tá Bùi Đình Đương  – Ủy viên BTV Thị ủy, Chỉ huy trưởng BCH quân sự thị xã, đại diện UBMTTQVN thị xã, phòng y tế, các tổ chức hội đoàn thể, thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị xã, Đảng ủy, Ban chỉ huy quân sự, Công an thị xã và Hội đồng khám  sức khỏe nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân thị xã Cửa Lò năm 2024, Bí thư, Chủ tịch, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự, các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự 7 phường trên địa bàn.
Trong những năm qua công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ nói chung, công tác khám sức khỏe nghĩa vụ nói riêng của thị xã Cửa Lò đã đi vào nề nếp. Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị xã và các phường đã hoạt động có hiệu quả từ khâu tuyên truyền, đăng ký, quản lý nguồn đến công tác sơ tuyển. Trong đó, công tác khám sức khỏe được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, qua đó góp phần hoàn thành chỉ tiêu tỉnh giao hàng năm.
Để hoàn thành chỉ tiêu năm 2024 là tuyển chọn 40 thanh niên nhập ngũ Quân đội và tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân, Hội đồng nghĩa vụ quân sự Cửa Lò đã chỉ đạo các phường, cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn, kế hoạch của các cấp về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Theo đó, toàn thị xã đã gọi sơ tuyển ở cấp phường 327 nam công dân với kết quả có 222 nam công dân đủ điều kiện, trong đó có 16 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ.
Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Quang Tiêu  – Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã nêu rõ tầm quan trọng của công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân khi tham gia khám tuyến. Đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ Công an nhân dân của thị xã cũng như các đơn vị, địa phương liên quan nhằm góp phần hoàn thành các chỉ tiêu tỉnh giao với chất lượng cao nhất.
Sau lễ khai mạc, trong buổi sáng ngày 11/12/2023 có hơn 50 nam thanh niên đến từ phường Nghi Hải và Thu Thủy tham gia khám sức khỏe.
Theo kế hoạch, thời gian khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2024 của thị xã Cửa Lò diễn ra từ ngày 11  đến ngày 13/12/2023.
                     Hữu Lương – Ngọc Ánh