Thị xã Cửa Lò gặp mặt các Doanh nghiệp đóng trên địa bàn

Đăng ngày 23/03/2014

 

Mục đích của buổi gặp mặt là nghe các doanh nghiệp đề xuất, kiến nghị những tồn tại, vướng mắc về cơ chế chính sách và các vấn đề liên quan trong quá trình hoạt động. Từ đó, giúp thị xã Cửa Lò đề ra những chính sách, giải pháp, định hướng về phát triển kinh tế phù hợp hơn trong năm 2011. Bởi năm 2010, nền kinh tế của Cửa Lò phát triển mạnh với tốc độ tăng trưởng đạt 19,1%, giá trị sản xuất đạt gần 1600 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2009. Kết quả này có sự đóng góp không nhỏ của gần 250 doanh nghiệp, công ty đóng trên địa bàn.

           

Tại buổi gặp mặt, nhiều kiến nghị được các doanh nghiệp trong đó tập trung vào việc giải quyết việc làm cho con em địa phương, vấn đề hỗ trợ vốn và có chính sách ưu tiên đối với các dịch vụ, ngành nghề khác ngoài du lịch.

Cũng trong dịp này, các doanh nghiệp, công ty đóng trên địa bàn đã ủng hộ gần 200 triệu đồng cho quỹ vì người nghèo thị xã Cửa Lò. Tiêu biểu là trường Cao đẳng du lịch thương mại Nghệ an 40 triệu, Công ty TNHH Văn Minh, Công ty cổ phần TMDV Tiến Nhật mỗi đơn vị ủng hộ 30 triệu, Công ty TNHH Tân Xuân ủng hộ 20 triệu đồng.

                                                                

 
.
Theo: Hữu Lương