Cửa Lò duy trì tốt hành lang ATGT phục vụ du lịch ( Phát sóng NTV: 20/6/2017)

Đăng ngày 21/06/2017

Có những nội dung chính:
– Thị xã Cửa Lò duy trì tốt hành lang ATGT phục vụ du lịch