Thị xã Cửa Lò diễn tập giao, nhận lực lượng, tàu thuyền dân sự

Đăng ngày 29/08/2022

Nằm trong chương trình diễn tập khu vực phòng thủ thị xã năm 2022, chiều ngày 29/8,  thị xã Cửa Lò đã tiến hành diễn tập nội dung giao nhận lực, tàu thuyền dân sự và xuất quân bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển  nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Nghị định 30, 130 của Chính phủ.

Tình huống giả định là sau khi thông qua các quyết định của Chủ tịch UBND thị xã về việc huy động nhân lực, tàu thuyền, phương tiện dân sự, UBND thị xã đã làm lễ bàn giao tàu tuyền và nhân lực, phương tiện dân sự cho Bộ tư lệnh vùng 1 cảnh sát biển để thực hiện các nhiệm vụ. Lãnh đạo thị xã và các tổ chức đoàn thể cũng đã tặng cờ tổ quốc, tặng quà, động viên bà con ngư dân lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ biển đảo quê hương.

Cuộc diễn tập có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn thị xã về nhiệm vụ huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự. Bên cạnh đó, đánh giá khả năng đăng ký, đăng kiểm, quản lý nguồn nhân lực, tàu thuyền trên địa bàn, đánh giá trình độ tổ chức, chỉ huy, phối hợp của các cơ quan, đơn vị tham gia thực hiện nhiệm vụ huy động, tiếp nhận, bàn giao nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự.

                                                                  Hữu Lương – Ngọc Ánh