Thi xã Cửa Lò: Đào tạo nguồn nhân lực để phát triển du lịch

Đăng ngày 23/03/2014

 

Toàn TX Cửa Lò hiện có 31.250 người trong độ tuổi lao động, trong đó có hơn 6 ngàn 200 lao động làm ở lĩnh vực du lịch, trong số này có rất ít người được đào tạo cơ bản về nghiệp vụ, chủ yếu là lao động nghèo chiếm phần đông. Chính vì vậy TX Cửa Lò nên tạo cơ hội cho người nghèo ở TX tiếp cận các khóa học đào tạo về du lịch. Việc đào tạo này rất cần sự tham gia của cộng đồng và chương trình phải được đào tạo tại chỗ. Nghề nghiệp và kỹ năng cần phải được căn cứ trên khả năng hiện tại của người tham gia đào tạo và công việc mà họ sẽ tham gia trong tương lai.
Cùng với đó sức ép và cơ hội để có những sản phẩm và điểm du lịch mới, ngành du lịch Cửa Lò còn cần rất nhiều nguồn nhân lực tại địa phương nhưng chưa thể đáp ứng được. Thực trạng của nguồn nhân lực trong ngành du lịch dịch vụ Cửa Lò có lẽ còn cần báo động về chất lượng. Nếu muốn tạo ra sản phẩm du lịch và dịch vụ có chất lượng mà không nghĩ đến đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thì cũng rất khó khăn trong việc phát triển du lịch bền vững. Đây là vấn đề cần có thời gian và chiến lược lâu dài.
Hiện tại Cửa Lò cũng chưa hết những khó khăn, vì còn bao nhiêu việc phải làm. Làm sao để vừa phát triển du lịch, vừa bảo vệ được môi trường cảnh quan thiên nhiên; huy động nhân tài vật lực để tiếp tục xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là đào tạo nguồn nhân lực là người địa phương làm sao để hấp dẫn du khách, phát triển du lịch một cách bền vững…đang là vấn đề mà TX Cửa Lò cần làm ngay từ bây giờ./.

Theo: Thanh Bình