Thị xã Cửa Lò chuẩn bị mùa Du lịch mới 2010

Đăng ngày 21/03/2014

 

Với chủ đề: “Thị xã Cửa Lò thân thiện, mến khách, hướng tới Thành phố du lịch”. Việc làm đầu tiên mà thị xã Cửa Lò quan tâm là tạo nhiều cơ hội để các nhà đầu tư trong và ngoài nước về với Cửa Lò nhiều hơn. Đồng thời tập trung ưu tiên xây dựng các công trình phục vụ du lịch, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, các cơ sở hạ tầng, lâm viên, bãi tắm… Mở rộng không gian du lịch về phía Đông- Nam theo chủ trương NQ 05 của Ban thường vụ Tỉnh ủy. Trong đó công trình nâng cấp mương thoát nước và vỉa hè phía tây đường Bình Minh đang được các nhà thầu gấp rút thi công.

Đãn 1 triÖu 800 ngµn lượt kh¸ch; Doanh thu tõ c¸c ho¹t ®éng du lÞch ®¹t 620 tû ®ång là mục tiêu mà du lịch Cửa Lò đang hướng tới. Điều quan trọng là cần tạo được ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách về một Cửa Lò “Thân thiện, mến khách”. Song song với công tác xây dựng và quy hoạch không gian du lịch, hiện nay thị xã Cửa Lò đang tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá hình ảnh Cửa Lò, gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn Tỉnh, phát động cuộc thi viết tuyên truyền du lịch Cửa Lò và triển khai kế hoạch phối hợp giữa các phòng, ban, ngành, đơn vị về nhiệm vụ phát triển du lịch 2010, với phương châm: “Kiên quyết, triệt để, liên tục và thường xuyên suốt cả năm du lịch”.
Phát huy những kết quả đạt được trong mùa du lịch năm 2009, năm nay thị xã Cửa Lò tiếp tục khẳng định và nâng cao thương hiệu và nâng cao vị thế của Cửa Lò đối với du lịch cả nước và quốc tế, tạo bước đột phá để phát triển du lịch bền vững gắn với phát triển kinh tế xã hội; xây dựng Cửa Lò trở thành đô thị du lịch xanh- sạch- đẹp, giàu mạnh, văn minh, hiện đại thực sự là điểm đến không thể thiếu trong hành trình của du khách.

Theo: Thanh Bình