Thị xã Cửa Lò cam kết không thất tín với nhân dân

Đăng ngày 08/03/2023

Người dân bức xúc cho rằng sau khi yêu cầu giải tỏa hết các ki ốt kinh doanh ăn uống bên bờ biển, UBND thị xã Cửa Lò (Nghệ An) lại cho tư nhân thuê để kinh doanh.