Thị xã Cửa Lò:60 tân binh lên đường nhập ngũ

Đăng ngày 26/03/2014

 

Để đảm bảo chất lượng và con số trong đợt giao quân lần này, Hội đồng nghiã vụ quân sự thị xã Cửa Lò đã triển khai công tác thâm nhập với phương châm “ 3 gặp, 4 biết” đồng thời phối hợp ban chỉ huy quân sự phường đến gặp từng gia đình và từng thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự để nắm bắt lai lịch, phẩm chất của từng thanh niên. Do đó, 60 tân binh tham gia nhập ngũ lần này đều đã chuẩn bị đầy đủ tư trang cũng như tâm lý để lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc. Đợt giao quân tại Cửa Lò lần này, Sư đoàn 324 Quân khu 4 tiếp nhận 40 đồng chí; Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và Biên phòng Nghệ An mỗi đơn vị tiếp nhận 10 đồng chí.

Theo: Đàm Hiền-Tạ Nhật