Thị ủy Cửa Lò tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng đảng

Đăng ngày 18/03/2014

Trong thời gian 2 ngày, các học viên được quán triệt các chức năng, nhiệm vụ công tác tuyên giáo của Đảng ủy, chi bộ cơ quan, đơn vị, trường học; Nội dung công tác tuyên giáo của Đảng ủy, chi bộ ở thị xã Cửa Lò trong giai đoạn hiện nay. Các học viên cũng được hướng dẫn một số kỹ năng, nghiệp vụ về công tác tuyên giáo, dân vận, công tác kiểm tra, giám sát và một số vấn đề cụ thể thi hành điều lệ đảng khóa XI. Cách xây dựng chương trình công tác hàng năm và soạn thảo, ghi chép, lưu trữ hồ sơ, văn bản, công tác chuẩn bị nội dung và phục vụ hội nghị cũng như công tác tài chính, ngân sách của đảng đối với đảng ủy, chi bộ cơ sở.

Mục đích là giúp đội ngũ cán bộ làm công tác đảng ở cơ sở nắm rõ chức năng, nhiệm vụ cũng như các quy định của cấp trên để triển khai thực hiện tại đảng bộ, chi bộ mình đạt yêu cầu và hiệu quả cao nhất.

Theo: Hữu Lương-Duy Quý