Cửa Lò kiểm tra việc giải phóng mặt bằng và phát triển quỹ đất

Đăng ngày 29/05/2014

         

Bí thư Thị ủy Cửa Lò; Nguyễn Nam Đình

Qua kiểm tra thực tế, thường trực Thị ủy đã nghe Trung tâm phát triển quỹ đất báo cáo việc thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và công tác khai thác quỹ đất từ đầu năm đến nay.

          Theo báo cáo thì dự án đại lộ Vinh- Cửa Lò có tổng chiều dài toàn tuyến phải thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) trên 2,6km. Trong đó đã thực hiện bồi thường, GPMB bàn giao cho Ban quản lý dự án gần 2,3km, với tổng diện tích 31,24ha. Còn dự án xây dựng hệ thống nước thải và xử lý nước thải có tổng chiều dài đường ống 1,55km, diện tích bị ảnh hưởng là gần 7,5 ngàn m2.

          Tính đến nay, công tác đền bù và giải phóng mặt bằng của 2 dự án này cơ bản đã hoàn thành. Tuy nhiên vẫn có những khó khăn vướng mắc như một số hộ dân thuộc dự án tái định cư Đại lộ Vinh- Cửa Lò chưa ký biên bản kiểm kê hiện trạng đất, chưa nhận tiền bồi thường đất đâi, cây cối vật kiến trúc, hoa màu vì cho rằng đơn giá bồi thường thấp. 01 hộ dân thuộc dự án án xây dựng hệ thống nước thải và xử lý nước thải chưa bố trí được  nơi tái định cư…

          Còn về công tác khai thác quỹ đất, từ đầu năm đến nay đã đấu giá thành công 32 lô đất, thu ngân sách hơn 8,4/25 tỷ đồng so với kế hoạch cả năm.

          Sau khi nghe báo cáo và ý kiến phát biểu của các Đ/c trong thường trực Thị ủy, ý kiến, kiến nghị đề xuất của 2 phường Nghi Hương và Nghi Thu, Bí thư  thị ủy Cửa Lò: Nguyễn Nam Đình ghi nhận những kết quả mà Trung tâm quỹ đất cũng như 2 phường trong việc thực hiện bồi thường và giải phóng mặt bằng. Đồng thời giao cho các địa phương, đơn vị liên quan đến 2 dự án trên phải tập trung cả hệ thống chính trị vào cuộc tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tuyên truyền vận động nhân dân ra xây dựng nhà ở khu tái định cư sớm bàn giao mặt bằng để triển khai dự án. Công khai toàn bộ thông tin đền bù, GPMB, vị trí được bố trí tái định cư để dân biết. Còn các hộ chưa ký biên bản kiểm kê hiện trạng đất, thì thực hiện theo Nghi định 10 về thi hành luật đất đai. Chậm nhất ngày 10/6/2014, phải bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công đường ống gang thuộc dự án án xây dựng hệ thống nước thải và xử lý nước thải.

          Giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất rà soát kế hoạch để điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế hiện nay; Bố trí, sắp xếp cán bộ, nhân viên đúng người đúng việc để nâng cao hiệu quả công việc, phấn đấu hoàn thành thu ngân sách quỹ đất đã đề ra./.

                                                                         Thanh Bình- Duy Quý