Thị ủy Cửa Lò giao ban công tác tuyên giáo và triển khai chỉ thị 03 – quý III/2013

Đăng ngày 26/03/2014

Trong quí II, công tác thực hiện chỉ thị 03 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tiếp tục được thực hiện trên hệ thống loa truyền thanh, website và thông tin nội bộ hàng tháng. Qua đó, các tổ chức cơ sở Đảng đều triển khai nghiêm túc với nhiều việc làm thiết thực, cụ thể như: chào cờ đầu tuần, tổng dọn vệ sinh…Trong sơ kết 2 năm thực hiện chỉ thị Cửa Lò có 1 tập thể và 2 cá nhân được UBND tỉnh biểu dương, 130 tập thể, cá nhân được Thị ủy Cửa Lò tặng giấy khen.

Trong công tác tuyên giáo quý II, Ban tuyên giáo và các cơ quan ban ngành trong khối tư tưởng – văn hóa của thị xã đã làm tốt công tác tham mưu, chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền về các ngày lễ kỷ niệm, đặc biệt là các hoạt động trong chương trình Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2013. Công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của báo cáo viên được tăng cường. Công tác nắm bắt dư luận xã hội tương đối tốt. Công tác giáo dục đào tạo được quan tâm. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, công tác dân số kế hoạch hóa gia đình được chú trọng. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, báo chí xuất bản, hoạt động thể dục thể thao có nhiều chuyển biến tích cực. Hoạt động của Ban tuyên giáo thị ủy ngày một đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn.

Ngoài kết quả đạt được, Hội nghị cũng nêu rõ các hạn chế, khuyết điểm trong quí 1 và đưa ra các biện pháp khắc phục.

Kết luận hội nghị, Ông Hoàng Đức Cường, Bí thư thị ủy đưa ra 4 nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong quí III, đó là: Triển khai thực hiện nghiêm túc, học tập, nghiên cứu chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo hướng dẫn chủa Ban thường vụ Thị ủy; Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các nội dung làm theo, cụ thể như: Chào cờ, tổng dọn vệ sinh, không uống rượu, bia, treo ảnh Bác ..tại một số tổ chức cơ sở Đảng. Tiếp tục rà soát, gắn học tập và làm theo Bác với thực hiện kế hoạch số 11 của UBND Cửa Lò về thi đua lập thành tích kỷ niệm 20 năm thành lập thị xã; Chú trọng xây dựng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, thực hiện tốt quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán 

Theo: Đàm Hiền