Thí sinh Nguyễn Thị Thùy Dung, SBD 254, Trung tâm phát triển quỹ đất, thị xã Cửa Lò.

Đăng ngày 01/03/2023