Thể lệ cuộc thi tác phẩm báo chí viết về du lịch Cửa Lò năm 2008

Đăng ngày 20/03/2014

 

I. THỂ LỆ

1. Đối tượng tham gia dự giải:

– Các phóng viên, cộng tác viên thuộc các cơ quan báo chí TW và địa phương, các đơn vị và các ngành đoàn thể trong tỉnh.

2. Tiêu chuẩn dự giải

– Mỗi tác giả được quyền tham dự không quá 2 tác phẩm cho mỗi thể loại.

– Các tác phẩm tham gia dự giải có nội dung tốt, có giá trị được dư luận xã hội công nhận và có tác động tích cực trong việc tuyên truyền, quảng bá về du lịch Cửa Lò, ưu tiên các tác phẩm có tính phát hiện vấn đề mới, đề xuất các giải pháp tốt, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch biển của Thị xã Cửa Lò.

3. Thể loại dự giải:

– Tác phẩm báo viết: Phóng sự, bài phản ánh, ghi chép, bài phỏng vấn, bài viết đăng nhiều kỳ, thơ và bài hát.

– Tác phẩm báo hình: Phóng sự, chuyên đề và các chương trình ca nhạc.

– Tác phẩm báo nói: Phóng sự, ghi nhanh, bài phản ánh.

– Tác phẩm ảnh báo chí: Chùm ảnh, phóng sự ảnh, ảnh đặc tả.

4. Thể thức và thời gian nhận tác phẩm:

– Đối với tác phẩm báo viết: Phải phô tô bài báo chí đã đăng kèm theo bài viết gốc đồng thời ghi rõ đăng tải ở báo nào, thời gian đăng tải.

– Đối với tác phẩm báo hình và báo nói phải được ghi vào đĩa CD hoặc VCD, kèm theo lời thuyết minh và ghi rõ thời gian phát sóng có xác nhận của cơ quan chủ quản.

– Đối với các tác phẩm ảnh báo chí: Phải có ảnh gốc cỡ 9×12cm và kèm theo ảnh phô tô trên báo ghi rõ đăng tải ở báo nào.

Hội nhà báo Nghệ An chịu trách nhiệm nhận tác phẩm dự giải.

– Thời gian nhận tác phẩm: từ ngày ban hành thể lệ đến hết ngày 31/8/2008.

– Thời gian chấm giải: tháng 9/2008

– Kết quả trao giải thưởng: vào dịp tổng kết Du lịch 2008 (tháng 10/2008)

5. Các loại giải thưởng:

– Giải báo chí tuyên truyền về du lịch biển Cửa Lò sẽ được xếp hạng theo thứ tự: giải đặc biệt, giải A, B, C và giải khuyến khích.

– Các tác phẩm đạt giải được chọn để in sách và lưu tác phẩm để tuyên truyền.

II. TIÊU CHÍ ĐỂ XÉT GIẢI:

1. Tác phẩm đảm bảo đúng thể lệ.

2. Tác phẩm xuất sắc đã được phổ biến và có tác dụng tích cực tuyên truyền cho Thị xã Cửa Lò.

III. HỘI ĐỒNG XÉT GIẢI:

Lãnh đạo Hội nhà báo Nghệ An, tổng biên tập một số cơ quan báo chí, một số phóng viên, biên tập viên có kinh nghiệm và lãnh đạo Thị xã Cửa Lò.

Hội đồng có trách nhiệm thẩm định các tác phẩm báo chí và chọn lọc những tác phẩm xuất sắc để trao giải đúng thời gian quy định./.

HỘI NHÀ BÁO NGHỆ AN UBND THỊ XÃ CỬA LÒ
CHỦ TỊCH CHỦ TỊCH

TRẦN DUY NGOÃN LÊ MINH THÔNG
.

Theo: Cửa Lò