Tập trung kiểm tra xe điện tại 2 tuyến đường chính: Bình Minh và Mai Thúc Loan

Đăng ngày 25/05/2016

Ktraxedien1

OToDienCuaLo

Trước đó, trong cuộc họp thống nhất các phương án ra quân chẩn chỉnh các hoạt động xe điện chiều ngày 24/5/2016, UBND thị xã đã thống nhất giao các ngành như: Phòng quản lý đô thị, Công an Thị xã, Ủy ban nhân dân các phường có liên quan, Đội thanh tra đô thị, Ban quản lý đô thị…phải phối hợp chặt chẽ với cán bộ, chiến sỹ của Trung đoàn cảnh sát cơ động đóng tại Cửa Lò để tổ chức triển khai quyết liệt các hoạt động kiểm tra, kiểm soát nhằm thực hiện nghiêm túc quy chế về hoạt động xe điện đã được ban hành

Kiemtraxedien2

          Theo trưởng phòng quản lý đô thị Phan Công Đối, hiện nay, UBND thị xã đã tiến hành cấp biển cho 434 xe. Đa số người lái xe điện, các tổ chức và cá nhân có liên quan đã chấp hành nghiêm túc, kê khai thuế và lệ phí đầy đủ. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn 4 xe của 1 doanh nghiệp trên địa bàn Thị xã chưa đi đăng ký mặc dầu đã đủ điều kiện đăng ký hoạt động

Kiemtraxedien3

          Chủ tịch UBND thị xã Doãn Tiến Dũng cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm phải thực hiện nghiêm các quy định của nhà nước, trong đó đặc biệt lưu tâm đến các đơn vị, cá nhân không chấp hành chủ trương chung.

          Xe điện vi phạm quy định sẻ bị lập biên bản tạm giữ và đưa về tập trung tại nhà kho của Trung đoàn cảnh sát cơ động.

 

                                                                             Khắc Giang