Tập huấn pháp luật về môi trường cho Hội viên phụ nữ Cửa Lò

Đăng ngày 22/09/2023

Sáng ngày 22/9, BTV hội LHPN thị xã phối hợp với Trung tâm Chính trị thị xã tổ chức chương trình tập huấn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023. Đồng chí: Thạc sỹ Hoàng Quốc Kỳ – Phó trưởng phòng kiểm soát ô nhiễm, Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và môi trường Nghệ An; Trần Thị Hoàng Phương – Chủ tịch Hội LHPN thị xã; Các đồng chí BTV, BCH thị xã, các phường, các chi hội các khối cùng dự.

Các đại biểu được truyền tải các nội dung về Luật môi trường gắn với cuộc vận động “5 không 3 sạch”; Quán triệt Kế hoạch số 307/KH-BTV ngày 12/9/2023 của BTV hội LHPN tỉnh Nghệ An về việc triển khai thực hiện Quyết định 2361/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia phân loại, xử lý rác thải tại nguồn và hạn chế sử dụng túi ni lông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 – 2027”.

Trong những năm qua, việc triển khai thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường đã được cấp uỷ, chính quyền, các tổ chức hội trên địa bàn thị xã quan tâm, đối với hội LHPN thị xã, cuộc vận động xây dựng “gia đình 5 không 3 sạch” đã được thực hiện hiệu quả, có tính lan toả, đi vào chiều sâu, được đông đảo hội viên phụ nữ trên toàn địa bàn thị xã hưởng ứng nhiệt tình, có nhiều mô hình hay, cách làm mới, góp phần xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, đô thị văn minh tại Cửa Lò. Để đạt được mục tiêu của cuộc vận động các cấp hội phụ nữ đã vận động hội viên hiến đất làm đường, tham gia ngày Chủ nhật xanh, giữ đường làng ngõ phố sạch đẹp và trong đó có mô hình xử lý rác thải tại nguồn.

Theo Luật môi trường năm 2022 rác được định nghĩa và xem là một tài nguyên, vì vậy việc phân loại, tái chế và sử dụng rác cũng được chú trọng thực hiện, điều này sẽ giúp chị em hiểu hơn về vai trò và cách thức thực hiện việc phân loại rác thải tại nguồn trong sinh hoạt gia đình và khu dân cư.

Việc tuyên truyền thực hiện đề án của tỉnh về “Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia phân loại, xử lý rác thải tại nguồn và hạn chế sử dụng túi ni lông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 – 2027” là rất cần thiết, buổi tập huấn giúp tuyên truyền cho hội viên phụ nữ nắm bắt rõ hơn về luật môi trường cũng như cách thức xử lý rác thải tại nguồn, nêu cao vai trò và thay đổi hành vi của chị em tạo thuận lợi hơn trong công tác thu gom rác thải, tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp hơn.

                                      Nguyễn Hương – Ngọc Ánh