Tập huấn báo cáo viên trong bồi dưỡng đại biểu dân cử về ngân sách nhà nước

Đăng ngày 27/06/2022

Sáng ngày 27/6, tại thị xã Cửa Lò, Ban công tác đại biểu thuộc Uỷ ban thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị báo cáo viên nguồn bồi dưỡng đại biểu dân cử sử dụng ngân sách nhà nước trong phát triển kinh tế – xã hội. Dự khai mạc hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Tuấn Anh – Phó Trưởng ban công tác địa biểu thuộc Uỷ ban thường vụ Quốc hội; Nguyễn Như Khôi – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An.

Các đại biểu sẽ được tiếp cận, trao đổi các nội dung về một số kiến thức cơ bản trong tập huấn tích cực; Kỹ năng thuyết trình sáng tạo; Một số kỹ thuật và phương pháp tập huấn tích cực – thực hành và cách thức xây dựng và thực hiện chuyên đề về HĐND với ngân sách nhà nước.

Hội nghị nhằm hỗ trợ các báo cáo viên xây dựng chuẩn phương pháp, quy trình bồi dưỡng đại biểu dân cử, cách thức tiếp cận, thiết kế, tổ chức và thực hiện chương trình bồi dưỡng trong lĩnh vực ngân sách nhà nước. Đồng thời nhằm tìm kiếm xây dựng và phát triển đội ngũ báo cáo viên nòng cốt để triển khai các chương trình bồi dưỡng đại biểu dân cử trong nhiệm kỳ mới.

Hội nghị sẽ diễn ra trong 2 ngày từ ngày 27 – 28/6/2022.

                                                           Nguyễn Hương – Tạ Nhật