Sở Y tế Nghệ An thông báo khẩn số 80 về địa điểm liên quan đến bệnh nhân Covid-19 ở TX Cửa Lò, huyện Nghi Lộc

Đăng ngày 01/10/2021