Sở Lao động TB&XH Nghệ An tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo AI

Đăng ngày 03/07/2024

Sáng ngày 3/7, tại thị xã Cửa Lò, Sở Lao động TB&XH Nghệ An tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo AI trong hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ, công tác bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó bạo lực trên cơ sở giới năm 2024. Dự lớp tập huấn có các đồng chí: Nguyễn Văn Nam – Phó Giám đốc Sở Lao động động TB&XH Nghệ An; Nguyễn Quang Tiêu – Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã cùng lãnh đạo, cán bộ làm công tác bình đẳng  giới và vì sự tiến bộ phụ nữ Sở giáo dục đào tạo, Thành phố vinh, huyện Nghi Lộc, thị xã Cửa Lò.

Tại lớp tập huấn, học viên được quán triệt nội dung các văn bản trọng tâm của Trung ương, Tỉnh về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2024. Đồng thời, giới thiệu một số kiến thức, kỹ năng và hướng dẫn sử dụng các phần mềm, ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo AI vào tham mưu, triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ.

Bình đẳng giới là mục tiêu và nhiệm vụ quan trọng trong quá trình phát triển của mỗi quốc gia, dân tộc, là thước đo của sự văn minh, tiến bộ và công bằng xã hội.

Vì thế, Ban tổ chức mong muốn thông qua lớp tập huấn các học viên sẽ cập nhật đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo AI để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bình đẳng  giới và vì sự tiến bộ phụ nữ tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình nói riêng, toàn tỉnh nói chung một cách có hiệu quả. Qua đó còn góp phần tích cực vào quá trình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

                                                                            Hữu Lương – Ngọc Ánh