Sở khoa học Công nghệ: Kiểm tra mô hình trồng nấm mộc nhĩ và nấm sò tại Cửa Lò

Đăng ngày 14/08/2014

Được Sở khoa học công nghệ hỗ trợ kỹ thuật và 50% chi phí vật tư, đầu năm 2014, Phòng kinh tế thị xã Cửa Lò đã chọn gia đình chị Thái Thị Lài, khối Hòa Đình, phường Nghi Thu để thí điểm mô hình trồng nấm mộc nhĩ và nấm sò. Nhờ triển khai đúng quy trình kỹ thuật nên việc trồng nấm của gia đình chị Lài đã thu được kết quả tốt. Với diện tích 120m2 trồng nấm mộc nhĩ, sau 3 tháng đã thu được 900kg mộc nhĩ khô bán với giá 85.000 đồng/kg. Còn nấm mộc sò, gia đình chị Lài cũng trồng trên diện tích 120m2 , sau 7 tháng thu được 3600 kg nấm khô bán với giá 20.000đồng/kg. Sau khi trừ các chi phí liên quan, gia đình chị Lài còn thu lãi hơn 67 triệu đồng.

Sau khi kiểm tra, ông Phạm Xuân Cần phó giám đốc Sở khoa học công nghệ Nghệ an đánh giá cao hiệu quả của mô hình đồng thời đề nghị Thị xã Cửa Lò xây dựng kế hoạch mở rộng diện tích trồng nấm mộc nhĩ và nấm sò trong thời gian tới. Mục đích là giúp người dân có thêm việc làm, tăng thu nhập và đồng thời cung cấp nguồn thực phẩm sạch cho địa bàn du lịch./.

      Hữu Lương