Sáng 11/10, Cửa Lò không có ca nhiễm mới.

Đăng ngày 11/10/2021

Nguồn BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 thị xã Cửa Lò