Ra mắt Tạp chí Làng Việt điện tử

Đăng ngày 28/03/2014

 

Là kênh thông tin chính thức của Ban Quản lý Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam, Tạp chí Làng Việt điện tử liên tục cập nhập những thông tin mới, nhanh và chính xác nhất về chủ trương đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, các hoạt động từ trung ương đến địa phương, vùng, miền, đồng bào dân tộc thiểu số tới bạn đọc trong và ngoài nước.

Tạp chí Làng Việt điện tử ra đời còn góp phần vào việc tuyên truyền, quảng bá, giáo dục, trao đổi thông tin giúp công tác quản lý điều hành, triển khai các hoạt động của cơ quan quản lý thuận tiện, đặc biệt là giới thiệu rộng rãi hơn nữa hình ảnh Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam tới nhiều đối tượng độc giả trong và nước ngoài.

Với những chuyên mục chính như: Chính trị – xã hội; Văn hóa – nghệ thuật; Làng – phố; 54 dân tộc; Khám phá – bí quyết; Du lịch; Giải trí; Video clip, ảnh đẹp…, Tạp chí Làng Việt điện tử có nhiệm vụ tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, đất nước, con người, những giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc của 54 dân tộc Việt Nam, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng ngày càng cao của đồng bào các dân tộc, các tầng lớp nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế về thông tin văn hóa, dân tộc, du lịch, thể thao dân tộc… từ đó góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống văn hóa, xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc.

Trước đó, ngày 22/12/2008, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động báo chí số 1914/GP-BVHTT đối với Tạp chí Làng Việt. Sau hơn một năm đi vào hoạt động, Tạp chí Làng Việt đã và đang thu hút được sự quan tâm của độc giả và thể hiện được bản sắc của mình.