Ra mắt mô hình “Dân vận khéo” phường Nghi Hương 

Đăng ngày 17/03/2023

Chiều ngày 17/3, Công an phường Nghi Hương tổ chức Lễ ra mắt mô hình “Dân vận khéo” trong vận động “cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư”.  Các đồng chí: Trung tá Lê Văn Lý – Phó Đội trưởng phòng PV 05 Công an tỉnh;  Thượng tá Phan Thị Thu Thủy -Phó trưởng Công an thị xã, đại diện Đội tổng hợp, Đội xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an Cửa Lò cùng các đồng chí trong BTV Đảng ủy, HĐND, UBND, Công an phường Nghi Hương và đại diện 6 khối dân cư tham dự.
Mô hình  “Dân vận khéo” trong vận động “cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư” do Công an phường Nghi Hương triển khai nhằm tham mưu Đảng ủy, UBND phường lãnh đạo, chỉ đạo và phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc vận động nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết 09/CP của Chính phủ, Chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm, kết hợp với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Từ đó tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của các ban ngành đoàn thể phường, ban cán sự các khối và toàn thể nhân dân trong việc chấp hành pháp luật, giúp đỡ, giáo dục, cảm hóa những người lầm lỗi trên địa bàn. Theo đó, Công an phường Nghi Hương phấn đấu 100% người lầm lỗi trên địa bàn được rà soát, lập danh sách để có hướng giáo dục, giúp đỡ. Không để phát sinh tình trạng tái phạm tội, vi phạm pháp luật. ..
Tại lễ ra mắt, Công an phường Nghi Hương đã thông qua các Nghị quyết, kế hoạch, quyết định ra mắt mô hình và Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động… Đồng thời thảo luận các nhiệm vụ, giải pháp nhằm triển khai thực hiện mô hình sao cho hiệu quả.
Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Phan Thị Thu Thủy — Phó trưởng Công an thị xã nêu lên tầm quan trọng của mô hình; đồng thời đưa ra một số định hướng nhằm giúp Công an phường triển khai thực hiện thành công mô hình “Dân vận khéo” trong vận động “cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư”. Qua đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và thúc đẩy kinh tế xã hội phường Nghi Hương ngày một  phát triển.
Hữu Lương  – Ngọc Ánh