Quyết định số 2829/QĐ-UB ngày 9/11/2013 về việc di dời nhà hàng, ki ốt tránh bão số 14/2013

Đăng ngày 25/03/2014

 

Chủ tịch Ủy ban nhân thị xã Cửa Lò: Lê Minh Thông vừa ký quyết định số 2829/QĐ-UB ngày 9/11/2013 về việc di dời nhà hàng, kii ốt tránh bão số 14/2013.

Theo đó, UBND thị xã phát lệnh di dời tất cả các ốt tạm, chủ nhà hàng và người phục vụ tại các nhà hàng, ki ốt ( Các ki ốt cố định phải chàng chống chắc chắn) phía Đông đường Bình Minh thuốc các phường Nghi Hải, Nghi hòa, Nghi Hương, Thu Thủy, Nghi Thu, Nghi Thủy đến nới trú ẩn tránh bão số 14 năm 2013.

Chủ tịch UBND thị xã cũng giao Trưởng các phòng, cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các phường, Ban chỉ huy PCLB-TKCN các phường chỉ đạo nhân dân di dời đến nơi an toàn theo phương án đã xây dựng.Việc di dời phải thực hiện xong trước 17h 00 ngày 09/ 11/ 2013.

.
Theo: Vp HĐND-UBND thị xã Cửa Lò