Quỹ tym Cửa Lò tập huấn kỹ năng quản lý cho các cụm trưởng

Đăng ngày 29/07/2016

quy

Trong thời gian 1 buổi, các học viên được hướng dẫn cách ghi chép sổ sách và xử lý một số tình huống tại cơ sở; Cách điều hành quỹ, cách quản lý vốn vay và quản lý các thành viên.

Được biết, qua 5 năm hoạt động, đến nay Quỹ tym Cửa Lò đã thành lập được 42 cụm với 2030 thành viên tham gia. Hàng năm Quỹ tym Cửa Lò đã hỗ trợ cho hàng ngàn lượt thành viên vay vốn để đầu tư phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Đến thời điểm này, dư nợ cho vay của Quỹ tym Cửa Lò đạt hơn 17 tỷ đồng.

Việc tổ chức tập huấn nhằm giúp cán bộ các cụm nâng cao nghiệp vụ quản lý, điều hành để góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra.

Hữu Lương – Ngọc Ánh