Quỹ tín dụng nhân dân Nghi Hương tổ chức hội nghị người lao động năm 2024

Đăng ngày 27/03/2024

Chiều ngày 27/3, Quỹ tín dụng nhân dân Nghi Hương tổ chức hội nghị người lao động năm 2024. Các đồng chí: Thái Minh Sỹ – Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh; Phùng Thị Hạnh – Thị ủy viên-Chủ tịch Liên đoàn lao động thị xã cùng các đồng chí trong Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và 40 cán bộ, đoàn viên Công đoàn Quỹ tín dụng nhân dân Nghi Hương tham dự.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, việc thực hiện Hợp đồng lao động, Thỏa ước lao động tập thể, Nội quy, Quy chế, điều kiện làm việc, giải quyết những kiến nghị đề xuất của người lao động cũng như việc thực hiện Nghị quyết hội nghị người lao động năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Quỹ TDND Nghi Hương. Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2023 và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu trong phong trào thi đua năm 2024.

Năm 2023, đội ngũ cán bộ và người lao động của Quỹ TDND Nghi Hương đã nỗ lực vượt qua các khó khăn,  phấn đấu hoàn thành tốt nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Tổng nguồn vốn huy động trong năm đạt hơn 347,8 tỷ đồng, bằng 109% kế hoạch, dư nợ cho vay đạt hơn 281 tỷ đồng. 100% đồng chí làm việc tại Quỹ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các hợp đồng lao động, Thỏa ước lao động tập thể, Nội quy, Quy chế được thực hiện nghiêm  túc, đúng luật định; Nội bộ đoàn kết, các kiến nghị đề xuất của người lao động được Ban giám đốc quan tâm giải quyết kịp thời. Trong năm 2023, Công đoàn Quỹ tín dụng nhân dân Nghi Hương đã triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua; chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, quan tâm đến công tác chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động. Đời sống của người lao động từng bước được cải thiện với thu nhập bình quân đạt 16 triệu đồng/người/tháng. Công tác an sinh xã hội được đẩy mạnh.

Ngoài đánh giá những kết quả đạt được và hạn chế trong năm 2023, Hội nghị tập trung thảo luận phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phùng Thị Hạnh – Thị ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn lao động thị xã ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được trong năm 2023. Chủ tịch Liên đoàn lao động thị xã đề nghị năm 2024 Quỹ TDND Nghi Hương triển khai thực hiện tốt Hợp đồng lao động, Thỏa ước lao động tập thể, Nội quy, Quy chế đã đề ra. Đồng thời phát huy vai trò của Ban thanh tra nhân dân và đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua. Qua đó góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ và xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.

Dịp này, Quỹ TDND Nghi Hương vinh dự đón nhận cờ thi đua do Liên đoàn lao động tỉnh Nghệ An tặng đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023. Đồng thời, Quỹ TDND Nghi Hương còn khen thưởng cho  21 cán bộ, đoàn viên công đoàn đạt nhiều thành tích xuất sắc trong năm 2023.

                                                                Hữu Lương – Ngọc Ánh