Phường Thu Thuỷ: Tập huấn giao tiếp ứng xử Văn hoá Du lịch

Đăng ngày 20/03/2014

 

Tham gia lớp tập huấn bao gồm các Khách sạn, Nhà nghỉ, Nhà hàng , các hộ các thể buôn bán, kinh doanh về các hoạt động dịch vụ du lịch trên địa bàn phường Thu Thuỷ. Các nội dung được giảng dạy là: Cách ứng xử, giao tiếp hàng ngày của người bán hàng, người kinh doanh các dịch vụ du lịch đối với du khách. Hiện trên địa bàn phường Thu Thuỷ có hàng trăm hộ dân tham gia các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch. Lớp tập huấn được tổ chức là nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ứng xử của những người kinh doanh dịch vụ du lịch ở phường Thu Thuỷ, TX Cửa Lò.

Theo: Khắc Giang