Phường Nghi Thu: Tổng kết đề án thu gom rác thải và công tác PCTT – TKCN năm 2019.

Đăng ngày 02/06/2020

Sáng ngày 2/6, UBND phường Nghi Thu tổ chức hội nghị tổng kết đề án thu gom rác thải tại nguồn giai đoạn 2016 – 2020 và công tác PCTT – TKCN năm 2019.

Trong những năm qua, dưới sự điều hành quyết liệt của UBND phường, cùng với sự nỗ lực, đồng thuận của cán bộ và nhân dân nên công tác thu gom rác thải tại nguồn có chuyển biến tích cực và từng bước đi vào nề nếp; 100% khách sạn, nhà hàng, nhà nghỉ và cộng đồng dân cư tham gia thực hiện đề án thu gom rác thải và trang bị phương tiện đúng yêu cầu, kỹ thuật. Phường đã chủ động quy hoạch 02 điểm tập kết bằng xe ô tô lưu động theo giờ tại khu vực đường Bình Minh và 01 điểm tại khu vực đường Nguyễn Huệ, có 03 gara tập kết rác tại 4 khối dân cư; Có 85% hộ gia đình có dụng cụ đựng rác hợp vệ sinh; Xây dựng được nhiều tuyến đường xanh – sạch – đẹp do các chi hội đảm nhận. Mặc dù vẫn còn một số chỉ tiêu chưa đạt trong quá trình thực hiện đề án xong dưới sự lãnh đạo quyết liệt của UBND phường, công tác thu gom rác thải sẽ có những chuyển biến tích cực trong những năm tiếp theo.

Năm 2019 vừa qua, UBND phường đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị, trường học thực hiện nghiêm túc công tác PCTT – TKCN, tổ chức nạo vét kênh mương tiêu úng; Xây dựng kế hoạch và phương án ứng phó kịp thời trước diễn biến phức tạp của mưa bão. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân; Quán triệt phương châm 4 tại chỗ. Trên cơ sở nhận định dự báo thời tiết trong năm 2020, Ban chỉ đạo PCTT-TKCN phường đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và làm sao thực thi có hiệu quả những phương án đặt ra. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, huy động tối đa mọi nguồn lực từ nhân dân.

Hội nghị cũng đã tiến hành thảo luận, trao đổi những khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện đề án thu gom rác thải và PCTT-TKCN và tìm ra những phương án tối ưu nhất, tất cả cũng vì mục tiêu xây dựng phường Nghi Thu trở thành điểm sáng trong công tác bảo vệ môi trường./.

                                                                Nguyễn Hương – Duy Quý