Phường Nghi Thu nghiệm thu cây trồng vụ Xuân năm 2024

Đăng ngày 13/05/2024

Chiều ngày 13/5, UBND phường Nghi Thu tổ chức buổi nghiệm thu, đánh giá về năng suất, sản lượng các loại cây trồng vụ Xuân năm 2024.

Đại diện lãnh đạo phòng Kinh tế, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp, Chi cục thống kê thị xã, lãnh đạo UBND phường, Hội nông dân, Ban khuyến nông và đại diện các khối dân cư phường Nghi Thu tham dự.

Theo báo cáo của UBND phường, vụ Xuân năm 2024, bà con nông dân Nghi Thu gieo trồng 40 ha lạc, 60 ha ngô, 57 ha lúa cùng 23 ha rau màu các loại.

Sau khi kiểm tra thực tế, Đoàn đã đưa ra dự kiến giống lạc L14 đạt năng suất từ 20 đến 22 tạ/ha; Lúa Thái Xuyên 111 và VT 868 đạt từ 60 – 62 tạ/ha còn ngô Sen vàng và NK66 dự kiến năng suất đạt 60 đến 63 tạ/ha, rau màu đạt khoảng 97 tạ/ha.

Có được kết quả này là nhờ bà con đã gieo trồng đúng lịch thời vụ và chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh đúng  quy trình kỹ thuật nên cơ bản các loại cây trồng đều phát triển tốt.

Thông qua buổi nghiệm thu, đánh giá thực tế sẽ giúp UBND phường Nghi Thu có đánh giá sát đúng các loại giống cây trồng; Từ đó chỉ đạo bà con nông dân các vụ sản xuất sau gieo trồng những giống cây đạt năng suất, hiệu quả cao hơn.

                      Hữu Lương  – Ngọc Ánh