Phường Nghi Tân phấn đấu xây dựng mạng lưới MTTQ hoạt động chất lượng, hiệu quả

Đăng ngày 15/03/2024

Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng mạng lưới MTTQ từ phường đến cơ sở hoạt động chất lượng, hiệu quả, góp phần phát huy mọi tiềm năng và nguồn lực trong nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, xây dựng phường Nghi Tân ngày càng giàu mạnh, văn minh là mục tiêu đề ra tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường Nghi Tân lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 – 2029 diễn ra vào sáng ngày 15/3. Về dự Đại hội có  đồng chí Nguyễn Quang Tiêu – Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND thị xã.

Nhiệm kỳ qua, MTTQ Việt Nam phường Nghi Tân đã chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ phường, nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã đề ra. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố và phát huy; các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được triển khai có trọng tâm, trọng điểm,khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua, lao động sáng tạo của các tầng lớp nhân dân và sự chung sức đồng lòng xây dựng phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng đô thị văn minh, khu dân cư kiểu mẫu, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là phòng chống Covid 19. Công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền  được tăng cường…. hoạt động của Mặt trận từng bước được đổi mới và hướng mạnh về địa bàn dân cư. Nhiệm kỳ qua, thông qua cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh”, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu có sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư, đóng góp có hiệu quả vào sự tăng trưởng kinh tế của phương đạt từ 10 đến 12%/năm; giá trị gia tăng bình quân đầu người từ 45 triệu/người/năm lên 53,2 triệu/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 108 hộ xuống còn 20 hộ năm 2024; hộ cận nghèo từ 212 xuống 124, giảm 88 hộ so với đầu nhiệm kỳ. 5 năm qua, MTTQ Việt Nam phường phối hợp vận động nội lực trong nhân dân đạt gần 12 tỷ đồng, hiến gần 200m2 đất, phá dỡ 800m tường rào, huy động gần 2.000 ngày công, làm mới gần 85 công trình trên địa bàn dân cư. Trong 5 năm, trên 88% gia đình được công nhận danh hiệu văn hóa; xây dựng thêm 02 khối đạt danh hiệu khối văn hóa, 04 dòng họ văn hóa.

Bên cạnh những kết quả đã được, hội nghị cũng đã thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, cùng nhau thảo luận, bàn các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả 10 chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

 

Với chủ đề “Đoàn kết, Dân chủ, Đồng thuận, Đổi mới, khát vọng phát triển” Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử 35 vị tham gia vào ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nghi Tân lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Ông Hoàng Ngọc Quý tái cử giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nghi Tân nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đại hội cũng đã hiệp thương cử 10 vị đại biểu tham dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thị xã Cửa Lò  nhiệm kỳ 2024 – 2029./.

Đàm Hiền – Tạ Nhật