Nghi Hải học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đăng ngày 15/04/2018

“Xây dựng phong cách, tác phong công tác  người đứng đầu của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là chuyên đề trong Hội nghị quán triệt, học tập Chuyên đề năm 2018 do Đảng bộ Phường Nghi Hải tổ chức chiều ngày 15/4/2018.

bb

Tham gia học tập Chuyên đề năm 2018 có hàng trăm  cán bộ, đảng viên, CNVC các cơ quan đơn vị trên địa bàn phường. Trong thời gian một buổi, các học viên được đồng chí Hoàng Văn Hải – Phó Ban Tuyên giáo thị ủy, quán triệt những nội dung trong Chuyên đề về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

bbc

bbv

Thông qua việc học tập chuyên đề này, Đảng ủy Phường Nghi Hải mong muốn các cán bộ, đảng viên, CNVC trên địa bàn tiếp thu đầy đủ những nội dung cốt lõi của chuyên đề, nhất là người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị, đoàn thể. Qua đó, xây dựng kế hoạch cá nhân làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018./.

                                                                    Duy Quý