Phường Nghi Hương quán triệt chuyên đề học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đăng ngày 16/04/2018

“Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là chuyên đề trong Hội nghị quán triệt, học tập Chuyên đề năm 2018 do Đảng bộ Phường Nghi Hương tổ chức sáng ngày 14/4/2018.

ps-tuyen-truyen-00_06_27_02-still004

Tham gia học tập Chuyên đề năm 2018 có hơn 500 cán bộ, đảng viên, CNVC các cơ quan đơn vị trên địa bàn phường. Trong thời gian một buổi, các học viên được đồng chí Hoàng Văn Hải – Phó Ban Tuyên giáo thị ủy, quán triệt những nội dung trong Chuyên đề về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

ps-tuyen-truyen-00_06_09_23-still003

ps-tuyen-truyen-00_06_44_08-still005

Cũng tại hội nghị các đồng chí cán bộ, đảng viên còn được đồng chí Hoàng Minh Lương, bí thư đảng ủy phường quán triệt Nghị quyết số 19 của Ban thường vụ tỉnh ủy về tăng cường công tác BHYT, BHXH trên địa bàn.

ps-tuyen-truyen-00_05_35_16-still001

ps-tuyen-truyen-00_06_52_10-still006

Thông qua việc học tập chuyên đề này, Đảng ủy Phường Nghi Hương mong muốn các cán bộ, đảng viên, CNVC trên địa bàn tiếp thu đầy đủ những nội dung cốt lõi của chuyên đề, nhất là người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị, đoàn thể. Qua đó, xây dựng kế hoạch cá nhân làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018./.

Ngọc Ánh