Phường Nghi Hòa: Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Đăng ngày 19/12/2023

Chiều ngày 19/12/2023, Đảng ủy phường Nghi Hòa đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Thanh Long – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; Trần Thị Thanh Thủy- UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo – Giám đốc trung tâm Chính trị thị xã. Về phía lãnh đạo địa phương có các đồng chí: Lê Thanh Giang- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường;  Lê Thanh Mai- Phó Bí thư Đảng ủy; Nguyễn Đăng Giang- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường cùng các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ, HĐND  UBND, UBMTTQ, các đồng chí Trưởng các ban ngành, đoàn thể, công chức phường; Bí thư, Phó Bí thư, cấp ủy viên 08 chi bộ trực thuộc cùng đông đảo đảng viên trong toàn đảng bộ.

Trong đợt 02/9 và 07/11/2023, Đảng bộ phường Nghi Hòa vinh dự có 13 đồng chí được trao tặng huy hiệu Đảng, trong đó đảng viên 65 năm tuổi Đảng có 01 đồng chí; 55 năm tuổi Đảng có 05 đồng chí; 50 năm tuổi Đảng có 02 đồng chí; 45 năm tuổi đảng có 01 đồng chí; 40 năm tuổi đảng có 03 đồng chí và 30 tuổi đảng có 01 đồng chí.
Trong năm 2023, Đảng bộ phường Nghi Hòa đã phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu năm 2023, tổ chức triển khai quán triệt học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ phù hợp với điều kiện của địa phương. Cụ thể: các chương trình, kế hoạch công tác của Đảng ủy được các cơ quan, chi bộ trực thuộc triển khai nghiêm túc, đúng tiến độ đề ra; các chỉ tiêu nhiệm vụ của Thị ủy, các cơ quan cấp trên được quan tâm triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt. Tổ chức tốt công tác triển khai học tập các Nghị quyết, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy và Thị ủy, tổ chức hội thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Kịp thời kiện toàn các chức danh Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND phường. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác sắp xếp cán bộ theo Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 05/7/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về việc tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và các chế độ, chính sách liên quan trong thời gian tới. Lãnh đạo UBND phường kịp thời triển khai, tổ chức thực hiện thắng lợi trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội theo Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND phường và các chỉ tiêu nhiệm vụ cấp trên giao. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ hoàn thành đạt 26/30 chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội theo Nghị quyết HĐND đề ra. Tổng giá trị sản xuất ước đạt hơn 798 tỷ đồng, đạt 93,6% KH tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2022. Giá trị gia tăng bình quân đầu người ước đạt 86,3 triệu đồng/người/năm. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước hơn 8 tỷ 628 triệu đồng, đạt 39% KH. Bên cạnh đó, Đảng ủy phường đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác Dân vận nhằm đảm bảo hiệu quả các hoạt động theo kế hoạch đã đề ra; Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Lãnh đạo UBND, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị  xã hội thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm 2023. Cũng trong năm 2023, Đảng bộ phường có chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 04 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023. Tại Hội nghị, Đảng bộ phường đã trao khen thưởng cho 04 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023. Cùng với đó, công tác an sinh xã hội được quan tâm, chăm lo, đời sống vật chất và tinh thần người dân ngày càng được nâng cao. An ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.
Trong khuôn khổ của chương trình, hội nghị cũng đã dành thời gian để thảo luận đối với những ưu điểm cũng như hạn chế trong năm qua của Đảng bộ phường, đồng thời đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cho năm 2024.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Thanh Long – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ phường Nghi Hòa đã đạt được trong năm 2023, qua đó, đồng chí cũng đề nghị Đảng ủy phường Nghi Hòa tiếp tục lãnh đạo UBND, các ngành, đoàn thể phường cần sớm có giải pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại đã nêu trong báo cáo; Lãnh đạo thực hiện các nội dung đột phá, MTTQ và các đoàn thể bám giao ước thi đua của cấp trên. Tiếp tục đề ra các mô hình hay trong thực hiện nhiệm vụ và Đề án nâng cao chất lượng cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hóa – văn minh đô thị”. Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng trên tất cả các lĩnh vực, nâng cao vai trò trách nhiệm của mỗi cán bộ đảng viên trong thực hiện các nhiệm vụ..
 Dịp này, toàn Đảng bộ phường đã có 01 tập thể, 08 cá nhân được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu; 01 tập thể và 37 các nhân được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023./.
                                 Phan Thành- Duy Quý