Phường Nghi Hải sáp nhập từ 11 khối xuống còn 7 khối dân cư

Đăng ngày 07/05/2019

Sáng ngày 7/5, Phường Nghi Hải tổ chức kỳ họp HĐND lần thứ 7 (Kỳ họp bất thường). Các đ/c Hoàng Sỹ Cường – UVBTV, Trưởng Ban tổ chức Thị ủy; Lê Văn Sơn – Phó Chủ tịch HĐND thị xã; Phạm Ngọc Dương – Trưởng phòng Nội vụ thị xã; đại diện các tổ chức đoàn thể, các khối dân cư thuộc phường Nghi Hải cùng tham dự.

Sequence 02.00_02_02_02.Still003

Kỳ họp đã thông qua đề án sáp nhập và thành lập khối mới. Theo đó, Phường Nghi Hải sẽ sáp nhập từ 11 khối xuống còn 7 khối. Khối Tân Nho, Tân Lộc và một phần khối Tân Quang thành lập khối mới với tên gọi là khối Hải Lam. Khối Hải Bình, một phần khối Hải Triều và phần còn lại của khối Tân Quang thành lập khối mới với tên gọi là khối Bình Quang. Khối Hải Tân, một phần khối Hải Triều và một phần khối Hải Bình sáp nhập lại thành khối Triều Tân. Sáp nhập các khối Hải Trung và một phần khối Hải Thanh thành khối mới với tên gọi là khối Trung Thanh. Khối Hải Lam và một phần của khối Hải Thanh sáp nhập lại thành khối Lam Thanh. Sáp nhập khối Hải Giang 2 và phần còn lại của khối Hải Thanh thành khối mới để nguyên tên gọi là khối Hải Giang 2. Còn lại khối Hải Giang 1 vẫn giữ nguyên và vẫn để tên cũ là khối Hải Giang 1.

Sequence 02.00_01_26_08.Still002

Sequence 02.00_02_07_20.Still007

Sequence 02.00_01_19_13.Still001

Sau khi nêu rõ đề án sáp nhập, kỳ họp đã thảo luận và lấy ý kiến thống nhất, theo đó 100% đại biểu đồng ý với đề án đưa ra và thông qua các nghị quyết của kỳ họp.

Sequence 02.00_01_31_22.Still008

Việc sáp nhập các khối lại với nhau và thành lập khối mới phù hợp với tình hình thực tiễn của phường Nghi Hải khi địa bàn đất chật người đông, trình độ dân trí không đồng đều, nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa còn hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu của nhân dân nên việc sáp nhập làm tinh gọn bộ máy, huy động sức mạnh để đầu tư xây dựng công trình phúc lợi từ cộng đồng dân cư từ đó từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống./.

                                                                                  Nguyễn Hương – Duy Quý