Phường Nghi Hải – Cửa Lò: Tập huấn công tác bầu cử

Đăng ngày 10/05/2016

q

Nội dung trọng tâm của hội nghị là quán triệt một số vấn đề cần quan tâm trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến ngày bầu cử; Quán triệt các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử; Hướng dẫn tổng hợp kết quả bầu cử.

Cũng tại hội nghị, các thành viên làm công tác tổ chức bầu cử của phường đã thảo luận và trình bày những vấn đề còn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị mình để hội nghị cùng giải đáp và tháo gỡ nhằm đảm bảo Ngày bầu cử được diễn ra thành công theo đúng quy định.

Thanh Vân – Duy Quý