Phóng sự: Xe điện Cửa Lò hướng đến chuyên nghiệp phục vụ khách du lịch.

Đăng ngày 10/04/2024