Phóng sự: Tuổi trẻ Cửa Lò chung tay vì sự phát triển của đô thị biển quê hương.( phát sóng NTV- Trang địa phương ngày 6/8/2022)

Đăng ngày 08/08/2022