Phóng sự: Sẵn sàng cho Lễ hội Du lịch Cửa Lò năm 2024( phát sóng NTV, Nghệ An ngày mới – 18/04/2024)

Đăng ngày 18/04/2024