Phóng sự: Nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội Cửa Lò cho kinh doanh du lịch.

Đăng ngày 25/03/2023