Phóng sự: Hàng vạn du khách đổ về khu du lịch Cửa Lò trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4

Đăng ngày 01/05/2022