Phóng sự: Diện mạo mới của bãi tắm Cửa Lò trong năm du lịch 2023.

Đăng ngày 14/04/2023